TCA BÌNH AN – (BẢO HIỂM TAI NẠN)

TCA BÌNH AN – (BẢO HIỂM TAI NẠN)

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG VÀ THANH TOÁN TRÊN VBI4SALES

Hướng dẫn thành viên TCA sử dụng VBI4Sales

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT, SỬ DỤNG VÀ THANH TOÁN TRÊN VBI4SALES

Hướng dẫn thành viên TCA sử dụng VBI4Sales

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ HỖ TRỢ BỒI THƯỜNG TRÊN ỨNG DỤNG MYVBI

Thực hiện yêu cầu bồi thường trực tuyến để sớm nhận được xác nhận tính đầy đủ và hợp lệ bộ hồ sơ bồi thường.
Chứng từ gốc gửi về đơn vị trực tiếp giải quyết bồi thường theo địa chỉ sau:

Ms. Nguyễn Ngọc Anh, Email: anhnn6.vbi@vietinbank.vn, Điện thoại: 0904986894
– Tại Hà Nội: Tổng Công ty Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Phòng con người – Ban Bồi thường: Tầng 4, Tòa nhà Icon 4, số 243 Đê La Thành, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
– Tại TP.HCM: Văn phòng đại diện Miền Nam – Tổng Công ty Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Phòng Bồi thường con người: Lầu 3, 23 Thích Minh Nguyệt, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hướng dẫn tải và đăng ký My VBI

HƯỚNG DẪN CÀI ĐẶT VÀ HỖ TRỢ BỒI THƯỜNG TRÊN ỨNG DỤNG MYVBI

Thực hiện yêu cầu bồi thường trực tuyến để sớm nhận được xác nhận tính đầy đủ và hợp lệ bộ hồ sơ bồi thường.
Chứng từ gốc gửi về đơn vị trực tiếp giải quyết bồi thường theo địa chỉ sau:

Ms. Nguyễn Ngọc Anh, Email: anhnn6.vbi@vietinbank.vn, Điện thoại: 0904986894
– Tại Hà Nội: Tổng Công ty Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Phòng con người – Ban Bồi thường: Tầng 4, Tòa nhà Icon 4, số 243 Đê La Thành, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
– Tại TP.HCM: Văn phòng đại diện Miền Nam – Tổng Công ty Bảo hiểm Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam
Phòng Bồi thường con người: Lầu 3, 23 Thích Minh Nguyệt, Phường 2, Quận Tân Bình, TP Hồ Chí Minh

Hướng dẫn tải và đăng ký My VBI

THÔNG TIN VỀ BẢO HIỂM

Hướng Dẫn Hồ Sơ Bồi Thường Bảo Hiểm

Nhấn Để Xem

Câu Hỏi Thường Gặp

Nhấn Để Xem

Sổ Tay Khiếu Nại Tổn Thất

Nhấn Để Xem

Phiếu Yêu Cầu Trả Tiền Bảo Hiểm

Nhấn Để Xem

Biên Bản Tai Nạn

Nhấn Để Xem

THÔNG TIN VỀ BẢO HIỂM

Hướng Dẫn Hồ Sơ Bồi Thường Bảo Hiểm

Nhấn Để Xem

Câu Hỏi Thường Gặp

Nhấn Để Xem

Sổ Tay Khiếu Nại Tổn Thất

Nhấn Để Xem

Phiếu Yêu Cầu Trả Tiền Bảo Hiểm

Nhấn Để Xem

Biên Bản Tai Nạn

Nhấn Để Xem